134.000 euro aan subsidies over 8 onderwijsprojecten

Op 19 juni 2017

Acht innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen ontvangen in totaal 134.100 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen. Gedeputeerde van Onderwijs Carl Vereecke: “ De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid. Via het reglement wil de Provincie West-Vlaanderen innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen.”

Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:

Iedereen STEMgezind, Basisschool Sint-Lodewijk, Deerlijk € 20.000
ToTAALzorg, CVO Miras, Kortrijk € 20.000
STEM-robotkamp, VTI Torhout € 13.000
STEM ICT, VIVES Tielt en Vrije Basisschool Sint-Jozef Lombardsijde € 20.000
Allen voor STEM, STEM voor allen, Katholieke Basisscholen regio Poperinge € 20.000
Bedrijfsgestuurd wetenschapsonderwijs, Don Boscocollege, Kortrijk € 15.000
Junior First Lego League, VIVES, Kortrijk € 20.000
De MAAKvakantie, HOWEST, Kortrijk € 6.100
Totaal € 134.100

Herwerkt reglement
Het reglement werd in 2016 grondig herwerkt. Zo krijgen projectindieners de kans om hun projectidee op voorhand af te toetsen via een voortraject. Daarnaast worden alle projectindieners gehoord door de adviescommissie waardoor ze de kans krijgen hun dossier te verdedigen. Ten slotte werd het subsidiebedrag per project opgetrokken tot maximum 25.000 euro.

STEAM voorop

Binnen het reglement wordt gewerkt met een prioritair beleidsthema. Voor 2017 werd het thema ‘STEAM’ (Science Technology Engineering Arts Mathematics) vooropgesteld. Ingediende projecten moeten bij voorkeur (maar niet uitsluitend) inspelen op de nieuwe tendens van STEAM-onderwijs. Daarnaast kunnen ook projecten ingediend worden die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen omtrent flankerend onderwijsbeleid, zoals projecten die een positieve studiekeuze, gekwalificeerde uitstroom of aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bevorderen. Zo kunnen ook projecten uit het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie aan bod komen.