Dag van de Leerkracht

Op 5 september 2017

Vandaag is het dag van de leerkracht. Als gedeputeerde van Onderwijs wil ik dan ook alle leerkrachten van harte bedanken voor hun inzet. Niet enkel vandaag maar iedere dag.

Want
Een leerkracht geeft immers veel meer dan alleen leerstof.
Een leerkracht vormt en geeft goesting. 
Een leerkracht is een duizendpoot,

die niet alleen over vakkennis, maar ook over mensenkennis moet beschikken;
die niet alleen kennis overdraagt, maar het beste in elk kind naar boven laat komen;
die niet alleen zegt hoe de wereld eruit ziet, maar vragen stelt, de verwondering prikkelt en leerlingen op zoek laat gaan.