Digitaal loket omgevingsvergunningen zorgt voor onrust

Op 7 juni 2017
Met uitzondering van enkele steden en gemeentes werd de invoering van de omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018. De provincies werden echter verplicht om sinds 23 februari deze omgevingsvergunning toe te passen en dit brengt heel wat ‘kinderziektes’ naar boven. Een korte oplijstingvan de voornaamste bekommernissen volgt, als signaal naar de bevoegde minister:
1. Er heerst heel wat onduidelijkheid bij de buitenwereld over de werking van het omgevingsloket. Hierdoor blijkt het in de praktijk moeilijk om dossiers (deels) digitaal  in te dienen bij de bevoegde diensten via een digitaal loket dat nog niet volledig op punt staat

2. Het digitaal loket staat nog niet op punt, waardoor er heel wat (technische) updates plaatsvinden. Dit zorgt er voor dat het systeem vaak traag of zelfs helemaal niet werkt. Dit is niet gebruiksvriendelijk en tevens zeer tijdrovend.

3. De  eerste ervaringen met het digitale uitwisselingsplatform stellen de administratieve diensten niet gerust. In de praktijk blijkt dat een aantal documenten bij de ontvankelijk verklaarde dossiers soms verdwenen, dan wel moeilijk of niet raadpleegbaar zijn door de betrokken adviesinstanties of gemeenten.

Haast en spoed zijn zelden goed. Het is jammer dat de beoogde verhoging van efficiëntie haar effecten mist, doch laat ons hopen dat uitstel op korte termijn soelaas brengt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…