Gedeputeerde vraagt oplossing voor OLAT Brugge

Op 22 maart 2017

Gedeputeerde van Onderwijs Carl Vereecke betreurt het feit dat het volwassenonderwijsproject ‘Open Leren Achter Tralies’ of kortweg OLAT dit schooljaar nog steeds niet van start is kunnen gaan in de gevangenis van Brugge. Dit terwijl er vanuit de provincie West-Vlaanderen een jaarlijkse subsidie van €50.000 wordt voorzien. 

OLAT is een initiatief van het Centrum voor Basiseducatie in de drie West-Vlaamse gevangenissen: Ieper, Ruislede en Brugge. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen, het Centrum voor Basiseducatie, de Vlaamse en de Federale overheid. Hierbij krijgen laaggeschoolde gedetineerden de kans om een aantal basisvaardigheden aan te leren op het vlak van taal, rekenen, ict en sociale vaardigheden. In het schooljaar 2015-2016 was het initiatief een succes met 96 cursisten in Brugge, 88 in Ieper en 29 in Ruislede. Bij de opstart van schooljaar 2016-2017 bleek echter dat de cipiers in de Brugse gevangenis niet langer de tijd e
n ruimte  hebben om gedetineerden naar de leslokalen en terug te brengen waardoor de lessen voor onbepaalde tijd uitgesteld zijn.

Gedeputeerde van Onderwijs Carl Vereecke: “Het is de taak van de overheid om de gedetineerden die hun straf uitzitten een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Vanuit de provincie West-Vlaanderen geloven wij sterk in dit project, mede ook door de hoge slaagcijfers (gemiddeld 8,9/10). We zullen dit project dan ook blijven ondersteunen, maar dan willen we ook dat de subsidie van €50.000 daadwerkelijk besteed wordt aan volwassenonderwijs in de drie gevangenissen. De tijdelijke opschortingen van de lessen in Brugge werden tot nu toe opgevangen door extra lessen in Ieper en Ruislede, maar hierdoor blijven de Brugse gedetineerden in de kou staan. Dit is een situatie die niet langer meer kan duren. De gevangenisdirectie en de vakbonden dienen een akkoord te vinden zodat de lessen zo snel mogelijk opnieuw kunnen opgestart worden. Het CVO VTI Brugge is al lange tijd een betrouwbare partner om deze lessen aan te bieden aan de Brugse gedetineerden. Zij voorzien hier tijd en ruimte in de vorm van een lesgever, die nu helaas zijn lessen niet kan geven. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze leraar en de voorziene tijd en ruimte voor lessen in de gevangenis geschrapt zullen worden.”


Meer nieuws over OLAT op
https://www.west-vlaanderen.be/ondernemen/onderwijs/Paginas/olat.aspx

Voor info of quotes
Niels Cheyns, kabinetsmedewerker communicatie
niels.cheyns@west-vlaanderen.be
050 40 32 94