Kabinet

Een politicus met een uitvoerend mandaat, zoals dat van Gedeputeerde, moet terdege op de hoogte zijn en blijven van de dossiers behorende tot zijn bevoegdheden. Het tempo van besluitvorming en de diversiteit van de verschillende materies is enorm groot. Het is daarom belangrijk dat hij zich laat omringen met medewerkers die hem daarin ondersteunen en beleidsmatig meedenken.

Voor mijn kabinet heb ik gekozen voor vier beleidsmedewerkers die elk een stuk van mijn uitgebreid bevoegdheidspakket van de nodige ondersteuning voorzien, naast uiteraard het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie van mijn kabinet.

Bij mijn keuze heb ik gezocht naar evenwicht, tussen leeftijd, politieke zowel als professionele ervaring en geografische spreiding over de provincie. Samen met mijn medewerkers probeer ik dan ook zo goed mogelijk uitvoering te geven aan mijn mandaat.

 

/*

Comments are closed.

*/