(H)EERLIJK Kuurne

Een positief project voor de  toekomst ….. (H)eerlijk Kuurne

Op 14 oktober 2012 behaalde de Lijst van de Burgemeester 8 zetels in de gemeenteraad en werd meteen de grootste partij.

In de voorbije legislatuur werd binnen de meerderheid met CD&V en Kartel goed samengewerkt en hebben er zich binnen deze meerderheid nooit incidenten voorgedaan. De Lijst van de Burgemeester wilde dan ook het gevoerde beleid verder zetten : door de handel en de nijverheid in Kuurne verder uit te bouwen, door de publieke ruimten te herwaarderen, … en dit zonder de belastingen te moeten verhogen.

Het heeft niet mogen zijn ! De Lijst van de Burgemeester is enerzijds teleurgesteld dat ze niet meer rechtstreeks aan het beleid van Kuurne kan deelnemen, maar zeker niet verbitterd.   De mandatarissen van de Lijst van de Burgemeester zijn dankbaar, want er zijn immers de talrijke kiezers die ons nog steeds ten volle steunen en die de mandatarissen van Kartel sinds 1995 de mogelijkheid en het vertrouwen hebben gegeven om de gemeente Kuurne te besturen en de gemeente te maken tot wat Kuurne vandaag is. Kuurne is een gemeente, waar het goed is om te wonen, te werken, te feesten, …, kortom goed is om te leven.

Een nieuwe meerderheid bestuurt nu de gemeente. De verkozenen van de Lijst van de Burgemeester zullen voortaan moeten zetelen in de oppositie en zullen van daaruit een positieve, maar kritische bijdrage leveren aan het beleid.  De Lijst van de Burgemeester wil daarom haar project een nieuw elan geven en meteen haar naam veranderen in “(H)eerlijk Kuurne”. Via deze pagina en ook de nieuwsberichten op mijn site willen we u op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt  in het politieke landschap van Kuurne. Op onderstaande link vindt u bovendien wat we willen bereiken in Kuurne, samengevat in niet minder dan 125 punten. Het is onze ambitie om deze punten gerealiseerd te zien. Het is uw toetsteen om na te gaan of het huidige gemeentebestuur uw belangen verdedigt of andere bedoelingen heeft.

Carl Vereecke

Fractieleider (H)eerlijk Kuurne

/*

Comments are closed.

*/