Provinciaal onderwijs West-Vlaanderen is en blijft relevant

Op 29 maart 2017

Donderdag 23 maart zette de voltallige provincieraad unaniem het licht op groen om vanaf volgend schooljaar 2017-2018 twee nieuwe studierichtingen te gaan organiseren in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. De richtingen industriële wetenschappen en aso-wetenschappen moeten de leerlingen specifieker en beter gaan klaarstomen voor het hoger onderwijs enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds.

PTI Kortrijk blijft groeien

Als enige TSO/BSO-school blijft het PTI Kortrijk groeien, in vier jaar tijd is het leerlingenaantal met maar liefst 90 leerlingen gestegen. Van 740 leerlingen in het schooljaar 2012-2013 naar 830 leerlingen dit schooljaar. Het is dan ook de enige school met dergelijke richtingen die zich kan handhaven binnen het technisch onderwijs.

De populariteit van de school is er dankzij meerdere succesfactoren :

  1. de overtuiging van de ouders en de leerlingen
  2. de inzet en de motivatie van de directie, de leerkrachten en administratief en technisch personeel
  3. het nichegericht onderwijsbeleid van de deputatie en de provincieraad

Dankzij provinciebestuur zijn er nog unieke studierichtingen

Mede door de inspanningen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen kunnen unieke richtingen in Vlaanderen zoals textielonderwijs (enig in Vlaanderen) en bloemensierkunst jongeren en ouders overtuigen.   Daarenboven is het kunnen volgen en het kunnen inrichten van onderwijs een grondwettelijk recht van iedereen.    Tenslotte bewijst het PTI met het steeds stijgend leerlingenaantal dat haar onderwijs aantrekkelijk en relevant is en een goede voorbereiding op hoger technisch en beroepsonderwijs enerzijds en op de arbeidsmarkt anderzijds, en dit tot ver buiten West-Vlaanderen.

Reactie gedeputeerde van Onderwijs Carl Vereecke:

Carl Vereecke: “Het PTI in Kortrijk blijft jaar na jaar groeien, de provincie zal dan ook blijven investeren in degelijk marktgericht onderwijs. Het stemt mij gelukkig dat alle fracties in de provincieraad hun vertrouwen in het PTI bevestigen door de twee nieuwe studierichtingen unaniem goed te keuren afgelopen donderdag. “

Dankzij provinciebestuur zijn er nog unieke studierichtingen

Dankzij provinciebestuur zijn er nog unieke studierichtingen