Provincie investeert in bovenlokale sportinfrastructuur.

Op 4 november 2013

Op zondag 27 oktober ll. werd in het sportcentrum van Torhout een nieuwe vechtsportzaal, annex dansstudio en powertrainingszaal geopend. Deze prachtige realisatie kwam er mede dankzij de steun en medewerking van de provincie West-Vlaanderen. Gedeputeerde voor Sport Carl Vereecke namde honneurs voor de Provincie waar.

Hij benadrukte in zijn toespraak het belang dat de Provincie West-Vlaanderen hecht aan de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur.

“Voor wat betreft sportinfrastructuur wil de Pronvincie maximaal blijven inspelen op de behoeften aan bovenlokale – dus minstens regionale –sportinfrastructuur. Het beschikken over voldoende, hoogkwalitatieve sportcomplexen vormt immers de beste promotie die een overheid kan doen voor trainingen, competities en topevenementen,” aldus de Député.

Hij stelde op die manier de lokale overheden gerust dat ze ondanks de gevolgen van de Interne Staatshervorming voor de financiën van de provincies kunnen blijven rekenen op de Provincie West-Vlaanderen.

Verder gaf hij de aanwezigen nog mee dat naast de aandacht voor sportinfrastructuur  het West-Vlaamse Sportbeleid er ook op gericht is om West-Vlaanderen te profileren als waterprovincie en als paardenprovincie, dit laatste in samenwerking met de drie hippodrooms die op ons grondgebeid actief zijn. Ook de aspecten sport voor gehandicapten de zogenaamde G-Sport, zowel als innovatie in de sport en de interactie tussen gezondheid, voeding en sport zullen belangrijke aandachtspunten worden.

Tot slot stak Gedeputeerde Vereecke bewust de hand uit naar de lokale overheden en privépartners om de komende jaren op diverse vlakken  samen te werken rond veel projecten.

Toepasselijk en in de stijl zoals het in een vechtsportzaal hoort, merkte hij op: ” Judo betekent de zachte weg en ik denk dat we door rustig en verstandig deze zachte weg te bewandelen, we samen van West-Vlaanderen een provincie kunnen maken waar het goed en aangenaam is om te sporten”.

Aan het einde van het officële gedeelte knipte hij samen met de Torhoutse Burgemeester Norbert De Cuyper en Sportschepen Rita Dewulf het traditionele lint door.