Provincie ondersteunt 3voor1

Op 31 maart 2017

3voor1: in een kortere tijd een diploma behalen én een knelpuntberoep leren 

Sinds 2000 bundelen VDAB en onderwijs hun krachten om opleidingen op elkaar af te stemmen, wederzijds te erkennen en gezamenlijk te organiseren. In 2013 sprong ook Syntra West op de kar, “3voor1” was hiermee een feit. Dankzij de samenwerking tussen VDAB, onderwijs en Syntra West kunnen laaggeschoolde volwassenen in een kortere tijd een diploma behalen én een knelpuntberoep leren.

De Provincie West-Vlaanderen stapte in 2016, als  vertegenwoordiger van het West-Vlaams onderwijsveld mee in het ‘3 voor 1’project en sloot daartoe een samenwerkingsovereenkomst af met de partners, zijnde de VDAB, Syntra West, de POM en het RTC. De Provincie West-Vlaanderen neemt samen met de vzw Huis van het Leren West-Vlaanderen de rol op om, ter zake,  het provinciaal overleg te stimuleren, te faciliteren, te coördineren en te ondersteunen.

De doelstelling van dit project was de gezamenlijke ontwikkeling van vraaggericht, efficiënt, flexibel en kwalificerend opleidingsaanbod voor de volwassen werkende en werkzoekende. De samenwerking bood eveneens kansen tot een betere afstemming van het aanbod en efficiëntere inzet van middelen. De Provincie West-Vlaanderen wenst dit project samen met de bestaande en eventuele nieuwe partners binnen haar grondgebied verder te zetten en uit te breiden.