Provincie ondersteunt jeugdherberg in Kortrijk

Op 21 oktober 2013

Onder impuls van Gedeputeerde voor Sport Carl Vereecke heeft de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in haar zitting van donderdag 17 oktober een eerste schijf van 100.000 euro vrijgemaakt als steun aan de nieuwe jeugdherberg in Kortrijk. De Provincie zal in totaal 550.000 euro steun verlenen aan dit project.

Hogescholen Vives en Howest, Toerisme Vlaanderen, de stad Kortrijk en het provinciebestuur West-Vlaanderen dragen elk hun steentje bij tot de bouw van de nieuwe jeugdherberg in Kortrijk.  De Provincie verleent haar steun in het kader van de ontwikkeling van het Kanaal Bossuit-Kortrijk als een sportief-recreatieve regio. Zo zijn het provinciedomein De Gavers en Transfo enkel hotspots waar het bestuur inzet op avontuurlijk sporten. Ook de jeugdherberg te Kortrijk zal hierin een belangrijke rol spelen. Scholen, groepen, verenigingen die actief recreëren in deze regio kunnen in de jeugdherberg terecht voor budgetvriendelijke overnachtingen. Zo worden op termijn internaatsport-, natuur- en milieuklassen georganiseerd vanuit het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers.  De jeugdherberg staat in verbinding met de het domein De Gavers via 5 km goede fietspaden waaronder een groot deel langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Begin september werd, o.l.v. het architectenbureau URA, gestart met de bouwwerken, afronding wordt voorzien najaar 2014.