Technoboost ter promotie Technisch Onderwijs

Op 4 oktober 2017

In haar beleidsprioriteiten schuift de provincie West-Vlaanderen de promotie van technisch en beroepsonderwijs sterk naar voor. Het kadert binnen de doelstelling van het stimuleren van een positieve studiekeuze. Om leerlingen op een actieve manier tot een technische keuze te begeleiden en stimuleren is er nood aan het aanbrengen van technische vakken in het basis- en secundair onderwijs.

Dit kan via STE(A)M-onderwijs. Op Vlaams niveau heeft men intussen het STEM-kader opgestart, maar het is duidelijk dat heel wat scholen nog een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Net daar kunnen we als provincie het verschil gaan maken en spelen we onze traditie uit om op te treden als bruggenbouwer en facilitator. Het is hierbij eerder de bedoeling om als ‘zachte regisseur’ mensen bij elkaar te brengen om zo wat er reeds georganiseerd wordt te versterken en mensen te laten leren van elkaar.

Hiervoor werken we samen met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen, die ons helpt bij de uitrol van ons Flankerend Onderwijs Beleid. Maar anno 2017 komen vele bedrijven nog altijd tot de trieste vaststelling dat ze nauwelijks nog geschoolde technici vinden in eigen land, laat staan in eigen provincie. De grootste uitdaging in onze provincie vandaag is niet meer de creatie van jobs, maar de toenemende ‘skills gap’: er zijn meer jobs dan werkzoekenden en de profielen van de afgestudeerde jongeren matchen steeds minder met de profielen waar ondernemingen naar op zoek zijn. Daling van instroom en imagoproblematiek zijn daarbij de belangrijkste problemen. Minder leerlingen kiezen voor een technische vorming. De lijst van knelpuntberoepen 2016-2017 bevestigt het tekort aan technische profielen. En structureel blijft de lijst echter bijna identiek aan die van voorgaande jaren. Van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende: het blijft voor werkgevers problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met een technische achtergrond te vinden.

Opleiding is dus cruciaal.
Met de lancering van Technoboost willen we een aanzet doen tot structurele oplossingen voor het nijpend tekort. Door de krachten verder te bundelen en samen te werken aan gezamenlijke noden willen de sectoren, het RTC en de Provincie de slagkracht van hun acties vergroten.