Vergunning koikwekerij in Hooglede

Op 29 september 2016

Op 29 september vergunde de deputatie een bouwaanvraag voor een koikwekerij in Hooglede. Na gunstig advies van de gemeente Hooglede hadden ADLO (afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling) en Inagro ongunstig advies. De deputatie counterde echter de argumenten en keurde het dossier goed.

Omdat de aanvraag gericht is op visteelt, met de nadruk op het kweken van vissen, kan deze activiteit in agrarisch gebied. De aanvrager heeft de bedoeling om kois te kweken uit eitjes. In de loods zullen moedervissen met eitjes aanwezig zijn. De nadruk ligt dus op het kweken en niet op het louter verhandelen.

Na de hoorzitting heeft de aanvrager nog een bijkomend financieel plan voorgelegd, waarbij hij tegemoet komt aan de opmerkingen van Inagro.

Het is uiteraard de bedoeling dat de constructie gebruikt wordt voor landbouwdoeleinden en dat dit ook in de toekomst zal blijven. Een bijkomende voorwaarde in de vergunning is dat de huidige functie voor minstens 20 jaar moet aanwezig blijven.

Gedeputeerde Carl Vereecke : “Doordat de nadruk op het kweken ligt, acht de deputatie de aanvraag verenigbaar met de gewestplanbestemming. Daarnaast is er door het aan te leggen groenscherm geen dominant zicht op de loods en is er dus geen visuele hinder. De nieuwe activiteit zal ook niet zorgen voor een serieuze toename van de verkeersstromen. En uiteraard steunen we graag jonge ondernemers die daarenboven dankzij hun activiteit het regionaal streekpact van Resoc Midden-West-Vlaanderen bevestigen.”