VIDEO: Opening vernieuwd hoofdgebouw Provinciaal Opleidingscentrum Veiligheidsdiensten

Op 14 juni 2017

Het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, het POV, wil zich onmiskenbaar ontwikkelen tot een hedendaags multidisciplinair ‘kennis- en expertisecentrum voor de veiligheid’. De site op Zedelgem kreeg dan ook de erkenning en de opwaardering, die het verdient.

Het eerste masterplan van deze legislatuur

Bij het begin van de legislatuur heeft de deputatie en de provincieraad van West-Vlaanderen voor 17 miljoen euro kredieten ingeschreven in het meerjarenplan voor de definitieve aankoop van deze site en voor de nodige investeringen om binnen de legislatuur een modern opleidingscentrum in gebruik te kunnen nemen. De multidisciplinaire veiligheidsschool heeft vanaf vandaag een hedendaagse opleidingsinfrastructuur met een centraal onthaalgebouw, talrijke leslokalen, ruime refter, aula, computerlokaal en burelen voor het opleidingskader, naast de reeds eerder in gebruik genomen vuurhal en simulatiehuis.

(lees verder onder de video)

Flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen

Veiligheid is een ruim en dynamisch gegeven, waardoor opleidingen en onderwijs even belangrijk zijn. Deze zijn van wezenlijk belang voor de goede werking van een dergelijke organisatie, maar zijn ook een grote kost.  Het flankerend onderwijsbeleid van de provincie West-Vlaanderen tracht een antwoord te geven op lokale en provinciale noden.

Naar een volwaardig veiligheidsonderwijs in West-Vlaanderen …

Het Provinciaal Opleidingscentrum is voor de provincie het uithangbord wat veiligheidsopleidingen betreft. In het kader van de uitbouw van de veiligheidsschool volgt, na deze investeringen, een belangrijke uitdaging voor de verschillende openbare besturen, namelijk de erkenning en de opwaardering van het veiligheidsonderwijs. In zijn beleidsnota kondigde federaal minister van binnenlandse zaken Jambon een hervorming van de politieopleiding aan. Er werd een werkgroep opgericht, die onderzoekt hoe de politiescholen ingepast kunnen worden in het gewone onderwijs. Het doel is dat de politiescholen diploma’s kunnen afleveren die ook buiten de politie erkend worden. En omgekeerd moet het mogelijk worden om met een diploma van een hogeschool of universiteit bij de politie aan de slag te gaan, mits bijvoorbeeld een bijkomende vervolmakingscursus. De provinciale scholen kunnen, in deze optie, blijven opleidingen geven om te komen tot een diploma HBO5 of zelfs bachelor.