Welkom!

Op 9 mei 2013

gedeputeerde_vereecke

Welkom op de nieuwe website van Carl Vereecke, Gedeputeerde voor de Provincie West-Vlaanderen.

De website wordt momenteel volledig vernieuwd, kom zeker binnen enkele dagen opnieuw een kijkje nemen!

Carl Vereecke

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
(Sint-Andries)

 050 40 31 11
FAX 050 40 31 00

carl.vereecke@west-vlaanderen.be

 

Bevoegd voor: Algemene financiering, budget en administratieve beroepen
Financiële planning, beleids- en beheerscyclus (financiële component) en provinciale fiscaliteit, voorzitterschap stuurgroep ruimtelijke economie en administratie beroepen (in het bijzonder de beroepsprocedure bouw- en verkavelingsvergunningen)

Personeel
Personeelszaken, intern en externe vorming, sociale dienst
Instellingen: WIVO, SBR, Sociale Dienst, instellingen voor veiligheidsopleidingen

Informatietechnologie
ICT, technische architectuur, informatiearchitectuur, GIS en datawarehousing, strategische en operationele ICT-projecten

Sport
Instellingen: vzw West-Vlaamse Sportpromotie

Onderwijs 
Provinciaal onderwijs, zeewetenschappelijk onderzoek, basiseducatie en afstandsonderwijs
Instellingen: PTI, PCVO, VLI